English
Начало
За нас
Продукти Контакти

СЕМИС
КОМПЛЕКСНИ РЕШЕНИЯ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МНОГООСНИ МАШИНИ

Фирма СЕМИС е създадена през 1992 година от водещи специалисти на бившия Технологичен институт по индустриална електроника към ЗММ (ЗММ-ТИИЕ). СЕМИС разработва и произвежда цяла гама от изделия, насочени към автоматизация на машини, изискващи движение по една или няколко оси (металорежещи машини, машини за лазерно, плазмено или газово рязане, дървообработващи машини и т.н.).
Основните продукти, произвеждани от СЕМИС, са: Освен в производството на тези продукти, инженерите от фирмата участвуват и в цялостното изграждане на машини заедно с фирмите производители. Някои от последните съвместни разработки на СЕМИС са: Друга част от дейноста на СЕМИС е преоборудването на стари машини и превръщането им в такива с електрозадвижване и CNC управление. Изделията на фирма СЕМИС се използвуват в над 15 държави от 4 континента. Професионалното проектиране, използвуването на съвременна елементна база, автоматизираният монтаж на SMD компоненти и отличния контрол на качеството, позволяват на СЕМИС да дава 24 месечна гаранция за всички свои изделия.